Europeiska fåglar - Stjärnas Djur och Fjäder

OBS Tänk på att dessa fåglar INTE får hållas i Sverige, vi har denna sidan enbart för att kunna upplysa om vilka fåglar vi inte får ha som tam/sällskapsfågel i Sverige

Brev från Naturvårdsverket

Nån enstaka amerikansk fågel som råkar blåsa över till Europa är INTE en Europeisk fågel. Som sagt, det man utgår ifrån är den av EU fastslagna listan över EU-arter, den innehåller alltså både häckande och övervintrande (samt rastande) arter. Ett exempel: Mindre sångsvan häckar inte i Europa, men vi (Sverige) ska rapportera de som rastar i SPA-områden enligt Art 12 fågeldirektivet. Andra EU-länder ska rapportera de som övervintrar, där de övervintrar. Svaret på första frågan är alltså ja, det är vår tolkning.

Om arten inte finns på EU-listan så ingår den inte i EU-populationen. En återetablerad art som lyckats bli självreproducerande efter tre generationer (har jag för mig) är väl enligt rödlistekategoriseringen en art som återetablerat sig i regionen (EU eller MS). Men det hänger då på att den är introducerad i ett område där den funnits naturligt sedan 1800, eller vad det är. I sådana fall finns möjlighet att revidera EU-listan (gjordes senast för något år sedan).

Antalet arter som enbart passerar EU, och alltså inte har någon population här oavsett tid på året, är försvinnande få, om ens några alls. De arter som rastar inom Eus gränser är alltså i princip allihopa med på EU-listan. Möjligtvis kan det finnas något undantag, men det är i så fall knappt en handfull, så vitt jag vet.

Kategori (A): A (Inhemsk, Regelbundet), A (Tillfällig), B (Före-1950), C (Introducerad)


Afrikansk rörsångareSvenska: Afrikansk rörsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus dumetorum
Tyska: Gartenrohrsänger
Danska: Buskrørsanger
Återkommande: N + M
AftonfalkSvenska: Aftonfalk
Vetenskapligt: Falco vespertinus
Tyska: Rotfussfalke
Danska: Aftenfalk
Återkommande: M + N
ÄgretthägerSvenska: Ägretthäger
Vetenskapligt: Ardea alba
Tyska: Silberreiher
Danska: Sølvhejre
Återkommande: N, h + M + W
AlfågelSvenska: Alfågel
Vetenskapligt: Clangula hyemalis
Tyska: Eisente
Danska: Havlit
Återkommande: N, H + W
AlförrädareSvenska: Alförrädare
Vetenskapligt: Polysticta stelleri
Tyska: Scheckente
Danska: Stellersand
Återkommande: W
AlkekungSvenska: Alkekung
Vetenskapligt: Alle alle
Tyska: Krabbentaucher
Danska: Søkonge
Återkommande: M + W
AlpjärnsparvSvenska: Alpjärnsparv
Vetenskapligt: Prunella collaris
Tyska: Alpenbraunelle
Danska: Alpejernspurv
Återkommande: N, H
AlpkajaSvenska: Alpkaja
Vetenskapligt: Pyrrhocorax graculus
Tyska: Alpendohle
Danska: Alpeallike
Återkommande: N, H
AlpkråkaSvenska: Alpkråka
Vetenskapligt: Pyrrhocorax pyrrhocorax
Tyska: Alpenkrähe
Danska: Alpekrage
Återkommande: N, H
AlpseglareSvenska: Alpseglare
Vetenskapligt: Tachymarptis melba
Tyska: Alpensegler
Danska: Alpesejler
Återkommande: N + M
ÄngshökSvenska: Ängshök
Vetenskapligt: Circus pygargus
Tyska: Wiesenweihe
Danska: Hedehøg
Återkommande: N + M
ÄngspiplärkaSvenska: Ängspiplärka
Vetenskapligt: Anthus pratensis
Tyska: Wiesenpieper
Danska: Engpiber
Återkommande: N, H + M + W
Armenisk trutSvenska: Armenisk trut
Vetenskapligt: Larus armenicus
Tyska: Armenienmöwe
Danska: Armensk Måge
Återkommande: M + W
ÅrtaSvenska: Årta
Vetenskapligt: Spatula querquedula
Tyska: Knäkente
Danska: Atlingand
Återkommande: N, h + M
ÄrtsångareSvenska: Ärtsångare
Vetenskapligt: Sylvia curruca
Tyska: Klappergrasmücke
Danska: Ørkengærdesanger
Återkommande: N + M
AudubonliraSvenska: Audubonlira
Vetenskapligt: Puffinus lherminieri
Tyska: Schuppensturmtaucher
Danska:
Återkommande: N, h
BacksvalaSvenska: Backsvala
Vetenskapligt: Riparia riparia
Tyska: Uferschwalbe
Danska: Digesvale
Återkommande: N + M
balearisk liraSvenska: balearisk lira
Vetenskapligt: Puffinus mauretanicus
Tyska: Balearensturmtaucher
Danska: Balearskråpe
Återkommande: N + M
BalkanflugsnappareSvenska: Balkanflugsnappare
Vetenskapligt: Ficedula semitorquata
Tyska: Halbringschnäpper
Danska: Balkanfluesnapper
Återkommande: N + M
BalkanhökSvenska: Balkanhök
Vetenskapligt: Accipiter brevipes
Tyska: Kurzfangsperber
Danska: Balkanhøg
Återkommande: N + M
BalkanmesSvenska: Balkanmes
Vetenskapligt: Parus lugubris
Tyska: Balkanmeise
Danska: Sørgemejse
Återkommande: N, H
BalkanspettSvenska: Balkanspett
Vetenskapligt: Dendrocopos syriacus
Tyska: Blutspecht
Danska: Syrisk Flagspætte
Återkommande: N, H
BändelkorsnäbbSvenska: Bändelkorsnäbb
Vetenskapligt: Loxia leucoptera
Tyska: Bindenkreuzschnabel
Danska: Hvidvinget Korsnæb
Återkommande: N, H + W
BergandSvenska: Bergand
Vetenskapligt: Aythya marila
Tyska: Bergente
Danska: Bjergand
Återkommande: N, H + W
BergfinkSvenska: Bergfink
Vetenskapligt: Fringilla montifringilla
Tyska: Bergfink
Danska: Kvækerfinke
Återkommande: N, H + M + W
BerghönaSvenska: Berghöna
Vetenskapligt: Alectoris chukar
Tyska: Chukarhuhn
Danska: Chukarhøne
Återkommande: N, H
BerglärkaSvenska: Berglärka
Vetenskapligt: Eremophila alpestris
Tyska: Ohrenlerche
Danska:
Återkommande: N, H + W
BergsångareSvenska: Bergsångare
Vetenskapligt: Phylloscopus bonelli
Tyska: Berglaubsänger
Danska: Bjergløvsanger
Återkommande: N
BerguvSvenska: Berguv
Vetenskapligt: Bubo bubo
Tyska: Uhu
Danska: Stor Hornugle
Återkommande: N, H
BiätareSvenska: Biätare
Vetenskapligt: Merops apiaster
Tyska: Bienenfresser
Danska: Biæder
Återkommande: N + M
BivråkSvenska: Bivråk
Vetenskapligt: Pernis apivorus
Tyska: Wespenbussard
Danska:
Återkommande: N + M
BjörktrastSvenska: Björktrast
Vetenskapligt: Turdus pilaris
Tyska: Wacholderdrossel
Danska: Sjagger
Återkommande: N, H + W
Blå kärrhökSvenska: Blå kärrhök
Vetenskapligt: Circus cyaneus
Tyska: Kornweihe
Danska: Blå Kærhøg
Återkommande: N, H + M + W
blåfink Svenska: blåfink
Vetenskapligt: Fringilla teydea
Tyska: Teydefink
Danska: Blå Bogfinke
Återkommande: N, H
BlåhakeSvenska: Blåhake
Vetenskapligt: Luscinia svecica
Tyska: Blaukehlchen
Danska: Blåhals
Återkommande: N, h + M + W
BlåkråkaSvenska: Blåkråka
Vetenskapligt: Coracias garrulus
Tyska: Blauracke
Danska: Ellekrage
Återkommande: N + M
BlåmesSvenska: Blåmes
Vetenskapligt: Parus caeruleus
Tyska: Blaumeise
Danska: Blåmejse
Återkommande: N, H + W
BlanfordlärkaSvenska: Blanfordlärka
Vetenskapligt: Calandrella brachydactyla
Tyska: Kurzzehenlerche
Danska: Korttået Lærke
Återkommande: N, h + M
BläsandSvenska: Bläsand
Vetenskapligt: Mareca penelope
Tyska: Pfeifente
Danska: Pibeand
Återkommande: N, H + M + W
BläsgåsSvenska: Bläsgås
Vetenskapligt: Anser albifrons
Tyska: Bläßgans
Danska: Blisgås
Återkommande: W
BlåskataSvenska: Blåskata
Vetenskapligt: Cyanopica cyanus
Tyska: Blauelster
Danska: Blåskade
Återkommande: N, H
BlåstjärtSvenska: Blåstjärt
Vetenskapligt: Tarsiger cyanurus
Tyska: Blauschwanz
Danska: Blåstjert
Återkommande: N
BlåtrastSvenska: Blåtrast
Vetenskapligt: Monticola solitarius
Tyska: Blaumerle
Danska: Blådrossel
Återkommande: N, H
Blek tornseglareSvenska: Blek tornseglare
Vetenskapligt: Apus pallidus
Tyska: Fahlsegler
Danska: Gråsejler
Återkommande: N, h
BofinkSvenska: Bofink
Vetenskapligt: Fringilla coelebs
Tyska: Buchfink
Danska: Bogfinke
Återkommande: N, H + M + W
Brandkronad kungsfågelSvenska: Brandkronad kungsfågel
Vetenskapligt: Regulus ignicapilla
Tyska: Sommergoldhähnchen
Danska: Rødtoppet Fuglekonge
Återkommande: N, H + W
Brednäbbad simsnäppaSvenska: Brednäbbad simsnäppa
Vetenskapligt: Phalaropus fulicarius
Tyska: Thorshühnchen
Danska: Thorshane
Återkommande: M
Bredstjärtad labbSvenska: Bredstjärtad labb
Vetenskapligt: Stercorarius pomarinus
Tyska: Spatelraubmöwe
Danska: Mellemkjove
Återkommande: M
BronsibisSvenska: Bronsibis
Vetenskapligt: Plegadis falcinellus
Tyska: Braunsichler
Danska: Sort ibis
Återkommande: N + M
Brun gladaSvenska: Brun glada
Vetenskapligt: Milvus migrans
Tyska: Schwarzmilan
Danska: Sort Glente
Återkommande: N, h + M
Brun kärrhökSvenska: Brun kärrhök
Vetenskapligt: Circus aeruginosus
Tyska: Rohrweihe
Danska: Afrikansk Rørhøg
Återkommande: N, H + M + W
BrunandSvenska: Brunand
Vetenskapligt: Aythya ferina
Tyska: Tafelente
Danska: Taffeland
Återkommande: N, H + M + W
BrushaneSvenska: Brushane
Vetenskapligt: Calidris pugnax
Tyska: Kampfläufer
Danska: Brushane
Återkommande: N, h + M + W
BuskskvättaSvenska: Buskskvätta
Vetenskapligt: Saxicola rubetra
Tyska: Braunkehlchen
Danska: Bynkefugl
Återkommande: N + M
CettisångareSvenska: Cettisångare
Vetenskapligt: Cettia cetti
Tyska: Seidensänger
Danska: Cettisanger
Återkommande: N, H
CitronärlaSvenska: Citronärla
Vetenskapligt: Motacilla citreola
Tyska: Zitronenstelze
Danska: Citronvipstjert
Återkommande: N + M
CitronsiskaSvenska: Citronsiska
Vetenskapligt: Carduelis citrinella
Tyska: Zitronengirlitz
Danska: Citronsisken
Återkommande: N, H
CypernsångareSvenska: Cypernsångare
Vetenskapligt: Sylvia melanothorax
Tyska: Schuppengrasmücke
Danska: Cypernsanger
Återkommande: N
CypernstenskvättaSvenska: Cypernstenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe cypriaca
Tyska: Zypernsteinschmätzer
Danska: Cypernstenpikker
Återkommande: N + M
DalripaSvenska: Dalripa
Vetenskapligt: Lagopus lagopus
Tyska: Moorschneehuhn
Danska: Dalrype
Återkommande: N, H
DammsnäppaSvenska: Dammsnäppa
Vetenskapligt: Tringa stagnatilis
Tyska: Teichwasserläufer
Danska: Damklire
Återkommande: N + M
desertaspetrellSvenska: desertaspetrell
Vetenskapligt: Pterodroma deserta
Tyska: Desertassturmvogel
Danska:
Återkommande: N, H
DomherreSvenska: Domherre
Vetenskapligt: Pyrrhula pyrrhula
Tyska: Gimpel
Danska: Dompap
Återkommande: N, H + W
DomherreSvenska: Domherre
Vetenskapligt: Pyrrhula murina
Tyska: Gimpel
Danska: Dompap
Återkommande: N, H
DrillsnäppaSvenska: Drillsnäppa
Vetenskapligt: Actitis hypoleucos
Tyska: Flußuferläufer
Danska: Mudderklire
Återkommande: N, h + M + W
DubbelbeckasinSvenska: Dubbelbeckasin
Vetenskapligt: Gallinago media
Tyska: Doppelschnepfe
Danska: Tredækker
Återkommande: N + M
DubbeltrastSvenska: Dubbeltrast
Vetenskapligt: Turdus viscivorus
Tyska: Misteldrossel
Danska: Misteldrossel
Återkommande: N, H + W
DupontlärkaSvenska: Dupontlärka
Vetenskapligt: Chersophilus duponti
Tyska: Dupontlerche
Danska: Duponts Lærke
Återkommande: N, H
DuvhökSvenska: Duvhök
Vetenskapligt: Accipiter gentilis
Tyska: Habicht
Danska: Duehøg
Återkommande: N, H
DvärgbeckasinSvenska: Dvärgbeckasin
Vetenskapligt: Lymnocryptes minimus
Tyska: Zwergschnepfe
Danska: Enkeltbekkasin
Återkommande: N, H + M + W
DvärglärkaSvenska: Dvärglärka
Vetenskapligt: Calandrella rufescens
Tyska: Stummellerche
Danska: Dværglærke
Återkommande: N, H
DvärgmåsSvenska: Dvärgmås
Vetenskapligt: Hydrocoloeus minutus
Tyska: Zwergmöwe
Danska: Dværgmåge
Återkommande: N, h + M + W
DvärgörnSvenska: Dvärgörn
Vetenskapligt: Hieraaetus pennatus
Tyska: Zwergadler
Danska: Dværgørn
Återkommande: N, h + M
DvärgrördromSvenska: Dvärgrördrom
Vetenskapligt: Ixobrychus minutus
Tyska: Zwergdommel
Danska: Dværghejre
Återkommande: N + M
DvärgskarvSvenska: Dvärgskarv
Vetenskapligt: Microcarbo pygmaeus
Tyska: Zwergscharbe
Danska: Dværgskarv
Återkommande: N, H + W
DvärgsparvSvenska: Dvärgsparv
Vetenskapligt: Emberiza pusilla
Tyska: Zwergammer
Danska: Dværgværling
Återkommande: N + M
DvärgsumphönaSvenska: Dvärgsumphöna
Vetenskapligt: Zapornia pusilla
Tyska: Zwergsumpfhuhn
Danska: Dværgrørvagtel
Återkommande: N + M
DvärguvSvenska: Dvärguv
Vetenskapligt: Otus scops
Tyska: Zwergohreule
Danska:
Återkommande: N + M
EjderSvenska: Ejder
Vetenskapligt: Somateria mollissima
Tyska: Eiderente
Danska: Ederfugl
Återkommande: N, H + W
EksångareSvenska: Eksångare
Vetenskapligt: Hippolais pallida
Tyska: Blaßspötter
Danska: Bleg Gulbug
Återkommande: N + M
EleonorafalkSvenska: Eleonorafalk
Vetenskapligt: Falco eleonorae
Tyska: Eleonorenfalke
Danska: Eleonorafalk
Återkommande: N + M
Enfärgad seglareSvenska: Enfärgad seglare
Vetenskapligt: Apus unicolor
Tyska: Einfarbsegler
Danska:
Återkommande: N, h
EnkelbeckasinSvenska: Enkelbeckasin
Vetenskapligt: Gallinago gallinago
Tyska: Bekassine
Danska: Dobbeltbekkasin
Återkommande: N, H + M + W
EntitaSvenska: Entita
Vetenskapligt: Parus palustris
Tyska: Sumpfmeise
Danska: Sumpmejse
Återkommande: N, H
EremitibisSvenska: Eremitibis
Vetenskapligt: Geronticus eremita
Tyska: Waldrapp
Danska: Eremitibis
Återkommande: R
FältpiplärkaSvenska: Fältpiplärka
Vetenskapligt: Anthus campestris
Tyska: Brachpieper
Danska: Markpiber
Återkommande: N + M
FältsångareSvenska: Fältsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus agricola
Tyska: Feldrohrsänger
Danska:
Återkommande: N + M
FinschstenskvättaSvenska: Finschstenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe finschii
Tyska: Felsensteinschmätzer
Danska: Hvidrygget Stenpikker
Återkommande: M + W
FiskgjuseSvenska: Fiskgjuse
Vetenskapligt: Pandion haliaetus
Tyska: Fischadler
Danska: Fiskeørn
Återkommande: N, h + M
FiskmåsSvenska: Fiskmås
Vetenskapligt: Larus canus
Tyska: Sturmmöwe
Danska: Stormmåge
Återkommande: N, H + M + W
FisktärnaSvenska: Fisktärna
Vetenskapligt: Sterna hirundo
Tyska: Flußseeschwalbe
Danska: Fjordterne
Återkommande: N, h + M
FjällabbSvenska: Fjällabb
Vetenskapligt: Stercorarius longicaudus
Tyska: Falkenraubmöwe
Danska: Lille Kjove
Återkommande: N + M
FjällgåsSvenska: Fjällgås
Vetenskapligt: Anser erythropus
Tyska: Zwerggans
Danska: Dværggås
Återkommande: N, H + W
FjällpipareSvenska: Fjällpipare
Vetenskapligt: Eudromias morinellus
Tyska: Mornellregenpfeifer
Danska: Pomeransfugl
Återkommande: N, h + M
FjällripaSvenska: Fjällripa
Vetenskapligt: Lagopus muta
Tyska: Alpenschneehuhn
Danska: Fjeldrype
Återkommande: N, H
FjällugglaSvenska: Fjälluggla
Vetenskapligt: Bubo scandiacus
Tyska: Schneeeule
Danska: Sneugle
Återkommande: N, H + W
FjällvråkSvenska: Fjällvråk
Vetenskapligt: Buteo lagopus
Tyska: Raufußbussard
Danska: Fjeldvåge
Återkommande: N, H + W
FlodsångareSvenska: Flodsångare
Vetenskapligt: Locustella fluviatilis
Tyska: Schlagschwirl
Danska: Flodsanger
Återkommande: N + M
ForsärlaSvenska: Forsärla
Vetenskapligt: Motacilla cinerea
Tyska: Gebirgsstelze
Danska: Bjergvipstjert
Återkommande: N, H + M + W
FregattstormsvalaSvenska: Fregattstormsvala
Vetenskapligt: Pelagodroma marina
Tyska: Weißgesicht-Sturmschwalbe
Danska: Fregatstormsvale
Återkommande: N, H
GärdsmygSvenska: Gärdsmyg
Vetenskapligt: Troglodytes troglodytes
Tyska: Zaunkönig
Danska: Gærdesmutte
Återkommande: N, H + W
GåsgamSvenska: Gåsgam
Vetenskapligt: Gyps fulvus
Tyska: Gänsegeier
Danska: Gåsegrib
Återkommande: N, H + M
GlasögonsångareSvenska: Glasögonsångare
Vetenskapligt: Sylvia conspicillata
Tyska: Brillengrasmücke
Danska: Brillesanger
Återkommande: N, h
GluttsnäppaSvenska: Gluttsnäppa
Vetenskapligt: Tringa nebularia
Tyska: Grünschenkel
Danska: Hvidklire
Återkommande: N, h + M + W
GökSvenska: Gök
Vetenskapligt: Cuculus canorus
Tyska: Kuckuck
Danska: Gøg
Återkommande: N + M
GöktytaSvenska: Göktyta
Vetenskapligt: Jynx torquilla
Tyska: Wendehals
Danska: Vendehals
Återkommande: N, h + M
Grå flugsnappareSvenska: Grå flugsnappare
Vetenskapligt: Muscicapa striata
Tyska: Grauschnäpper
Danska: Grå Fluesnapper
Återkommande: N + M
GråfiskareSvenska: Gråfiskare
Vetenskapligt: Ceryle rudis
Tyska: Graufischer
Danska: Gråfisker
Återkommande: (N)
GrågamSvenska: Grågam
Vetenskapligt: Aegypius monachus
Tyska: Mönchsgeier
Danska: Munkegrib
Återkommande: N, H
GrågåsSvenska: Grågås
Vetenskapligt: Anser anser
Tyska: Graugans
Danska: Grågås
Återkommande: N, H + W
GråhägerSvenska: Gråhäger
Vetenskapligt: Ardea cinerea
Tyska: Graureiher
Danska: Fiskehejre
Återkommande: N, H + M + W
GråhakedoppingSvenska: Gråhakedopping
Vetenskapligt: Podiceps grisegena
Tyska: Rothalstaucher
Danska: Gråstrubet Lappedykker
Återkommande: N, H + M + W
gråliraSvenska: grålira
Vetenskapligt: Ardenna grisea
Tyska: Dunkler Sturmtaucher
Danska: Sodfarvet Skråpe
Återkommande: M
GransångareSvenska: Gransångare
Vetenskapligt: Phylloscopus collybita
Tyska: Zilpzalp
Danska: Gransanger
Återkommande: N, H + M + W
GräsandSvenska: Gräsand
Vetenskapligt: Anas platyrhynchos
Tyska: Stockente
Danska: Gråand
Återkommande: N, H + M + W
gräshoppsångareSvenska: gräshoppsångare
Vetenskapligt: Locustella naevia
Tyska: Feldschwirl
Danska: Græshoppesanger
Återkommande: N + M
GråsiskaSvenska: Gråsiska
Vetenskapligt: Carduelis flammea
Tyska: Birkenzeisig
Danska: Gråsisken
Återkommande: N, H + W
GråsparvSvenska: Gråsparv
Vetenskapligt: Passer domesticus
Tyska: Haussperling
Danska: Gråspurv
Återkommande: N, H
GråspettSvenska: Gråspett
Vetenskapligt: Picus canus
Tyska: Grauspecht
Danska: Gråspætte
Återkommande: N, H
GrässångareSvenska: Grässångare
Vetenskapligt: Cisticola juncidis
Tyska: Zistensänger
Danska: Cistussanger
Återkommande: N, H
GråtrutSvenska: Gråtrut
Vetenskapligt: Larus argentatus
Tyska: Silbermöwe
Danska:
Återkommande: N, H + W
GravandSvenska: Gravand
Vetenskapligt: Tadorna tadorna
Tyska: Brandgans
Danska: Gravand
Återkommande: N, H + M + W
GrönbenaSvenska: Grönbena
Vetenskapligt: Tringa glareola
Tyska: Bruchwasserläufer
Danska: Tinksmed
Återkommande: N, h + M
GrönfinkSvenska: Grönfink
Vetenskapligt: Carduelis chloris
Tyska: Grünfink
Danska: Grønirisk
Återkommande: N, H + W
GröngölingSvenska: Gröngöling
Vetenskapligt: Picus viridis
Tyska: Grünspecht
Danska: Grønspætte
Återkommande: N, H
GrönsångareSvenska: Grönsångare
Vetenskapligt: Phylloscopus sibilatrix
Tyska: Waldlaubsänger
Danska: Skovsanger
Återkommande: N + M
GrönsiskaSvenska: Grönsiska
Vetenskapligt: Carduelis spinus
Tyska: Erlenzeisig
Danska: Grønsisken
Återkommande: N, H + M + W
GulärlaSvenska: Gulärla
Vetenskapligt: Motacilla flava
Tyska: Schafstelze
Danska: Gul Vipstjert
Återkommande: N + M
Gulgrå sparvSvenska: Gulgrå sparv
Vetenskapligt: Emberiza cineracea
Tyska: Türkenammer
Danska: Gulgrå Værling
Återkommande: N
GulhämplingSvenska: Gulhämpling
Vetenskapligt: Serinus serinus
Tyska: Girlitz
Danska: Gulirisk
Återkommande: N, H + M + W
Gulnäbbad liraSvenska: Gulnäbbad lira
Vetenskapligt: Calonectris diomedea
Tyska: Gelbschnabel-Sturmtaucher
Danska: Kuhls Skråpe
Återkommande: N + M
Gulnäbbad liraSvenska: Gulnäbbad lira
Vetenskapligt: Calonectris borealis
Tyska: Gelbschnabel-Sturmtaucher
Danska: Kuhls Skråpe
Återkommande: N + M
GulsparvSvenska: Gulsparv
Vetenskapligt: Emberiza citrinella
Tyska: Goldammer
Danska: Gulspurv
Återkommande: N, H + W
GyllensparvSvenska: Gyllensparv
Vetenskapligt: Emberiza aureola
Tyska: Weidenammer
Danska: Gulbrystet Værling
Återkommande: N
HäcksparvSvenska: Häcksparv
Vetenskapligt: Emberiza cirlus
Tyska: Zaunammer
Danska: Gærdeværling
Återkommande: N, H
HalsbandsflugsnappareSvenska: Halsbandsflugsnappare
Vetenskapligt: Ficedula albicollis
Tyska: Halsbandschnäpper
Danska: Hvidhalset Fluesnapper
Återkommande: N + M
HämplingSvenska: Hämpling
Vetenskapligt: Carduelis cannabina
Tyska: Bluthänfling
Danska: Tornirisk
Återkommande: N, H + M + W
HärfågelSvenska: Härfågel
Vetenskapligt: Upupa epops
Tyska: Wiedehopf
Danska: Hærfugl
Återkommande: N, h + M
HärmsångareSvenska: Härmsångare
Vetenskapligt: Hippolais icterina
Tyska: Gelbspötter
Danska: Gulbug
Återkommande: N + M
HavslöpareSvenska: Havslöpare
Vetenskapligt: Oceanites oceanicus
Tyska: Buntfuß-Sturmschwalbe
Danska: Wilsons Stormsvale
Återkommande: M
HavsörnSvenska: Havsörn
Vetenskapligt: Haliaeetus albicilla
Tyska: Seeadler
Danska: Havørn
Återkommande: N, H + W
HavssulaSvenska: Havssula
Vetenskapligt: Morus bassanus
Tyska: Basstölpel
Danska: Sule
Återkommande: N, h + M + W
HavstrutSvenska: Havstrut
Vetenskapligt: Larus marinus
Tyska: Mantelmöwe
Danska:
Återkommande: N, H + W
HökörnSvenska: Hökörn
Vetenskapligt: Aquila fasciata
Tyska: Habichtsadler
Danska: Høgeørn
Återkommande: N, H
HöksångareSvenska: Höksångare
Vetenskapligt: Sylvia nisoria
Tyska: Sperbergrasmücke
Danska: Høgesanger
Återkommande: N + M
HökugglaSvenska: Hökuggla
Vetenskapligt: Surnia ulula
Tyska: Sperbereule
Danska: Høgeugle
Återkommande: N, H + W
HornugglaSvenska: Hornuggla
Vetenskapligt: Asio otus
Tyska: Waldohreule
Danska: Skovhornugle
Återkommande: N, H + W
HussvalaSvenska: Hussvala
Vetenskapligt: Delichon urbicum
Tyska: Mehlschwalbe
Danska: Bysvale
Återkommande: N + M
Iberisk gransångareSvenska: Iberisk gransångare
Vetenskapligt: Phylloscopus ibericus
Tyska: Iberienzilpzalp
Danska: Iberisk Gransanger
Återkommande: N + M
iberisk gröngölingSvenska: iberisk gröngöling
Vetenskapligt: Picus sharpei
Tyska: Iberiengrünspecht
Danska: Iberisk Grønspætte
Återkommande: N, H
IsabellastenskvättaSvenska: Isabellastenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe isabellina
Tyska: Isabellsteinschmätzer
Danska: Isabellastenpikker
Återkommande: N + M
Italiensk sparvSvenska: Italiensk sparv
Vetenskapligt: Passer italiae
Tyska: Italiensperling
Danska: Italiensk Spurv
Återkommande: N, H
JaktfalkSvenska: Jaktfalk
Vetenskapligt: Falco rusticolus
Tyska: Gerfalke
Danska: Jagtfalk
Återkommande: N, H + W
JärnsparvSvenska: Järnsparv
Vetenskapligt: Prunella modularis
Tyska: Heckenbraunelle
Danska: Jernspurv
Återkommande: N, H + W
JärpeSvenska: Järpe
Vetenskapligt: Bonasa bonasia
Tyska: Haselhuhn
Danska: Hjerpe
Återkommande: N, H
JordugglaSvenska: Jorduggla
Vetenskapligt: Asio flammeus
Tyska: Sumpfohreule
Danska: Mosehornugle
Återkommande: N, H + M + W
JungfrutranaSvenska: Jungfrutrana
Vetenskapligt: Anthropoides virgo
Tyska: Jungfernkranich
Danska: Jomfrutrane
Återkommande: M
KajaSvenska: Kaja
Vetenskapligt: Corvus monedula
Tyska: Dohle
Danska: Allike
Återkommande: N, H + W
KalanderlärkaSvenska: Kalanderlärka
Vetenskapligt: Melanocorypha calandra
Tyska: Kalanderlerche
Danska: Kalanderlærke
Återkommande: N, H + W
KamsothönaSvenska: Kamsothöna
Vetenskapligt: Fulica cristata
Tyska: Kammbläßhuhn
Danska: Kamblishøne
Återkommande: N, H
KanariebuskskvättaSvenska: Kanariebuskskvätta
Vetenskapligt: Saxicola dacotiae
Tyska: Kanarenschmätzer
Danska: Kanarisk Bynkefugl
Återkommande: N, H
KanarieduvaSvenska: Kanarieduva
Vetenskapligt: Columba bollii
Tyska: Bolles Lorbeertaube
Danska: Laurbærdue
Återkommande: N, H
KanariegransångareSvenska: Kanariegransångare
Vetenskapligt: Phylloscopus canariensis
Tyska: Kanarenzilpzalp
Danska: Kanarisk Gransanger
Återkommande: N, H
KanariepiplärkaSvenska: Kanariepiplärka
Vetenskapligt: Anthus berthelotii
Tyska: Kanarenpieper
Danska: Kanarisk Piber
Återkommande: N, H
kanariesiska Svenska: kanariesiska
Vetenskapligt: Serinus canaria
Tyska: Kanarengirlitz
Danska: Kanariefugl
Återkommande: N, H
KärrsångareSvenska: Kärrsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus palustris
Tyska: Sumpfrohrsänger
Danska: Kærsanger
Återkommande: N + M
KärrsnäppaSvenska: Kärrsnäppa
Vetenskapligt: Calidris alpina
Tyska: Alpenstrandläufer
Danska: Almindelig Ryle
Återkommande: N, H + M + W
Kaspisk trutSvenska: Kaspisk trut
Vetenskapligt: Larus michahellis
Tyska: Steppenmöwe
Danska: Kaspisk Måge
Återkommande: N, M + W
Kaspisk trutSvenska: Kaspisk trut
Vetenskapligt: Larus cachinnans
Tyska: Steppenmöwe
Danska:
Återkommande: N + M + W
KattugglaSvenska: Kattuggla
Vetenskapligt: Strix aluco
Tyska: Waldkauz
Danska: Natugle
Återkommande: N, H
KaveldunsångareSvenska: Kaveldunsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus melanopogon
Tyska: Mariskenrohrsänger
Danska: Tarmarisksanger
Återkommande: N, H + W
KejsarörnSvenska: Kejsarörn
Vetenskapligt: Aquila heliaca
Tyska: Spanischer Kaiseradler
Danska: Spansk Kejserørn
Återkommande: N, H + W
Kentsk tärnaSvenska: Kentsk tärna
Vetenskapligt: Thalasseus sandvicensis
Tyska: Brandseeschwalbe
Danska: Splitterne
Återkommande: N, h + M + W
KlippduvaSvenska: Klippduva
Vetenskapligt: Columba livia
Tyska: Felsentaube
Danska: Klippedue
Återkommande: N, H
KlipphönaSvenska: Klipphöna
Vetenskapligt: Alectoris barbara
Tyska: Felsenhuhn
Danska: Berberhøne
Återkommande: N, H
KlippnötväckaSvenska: Klippnötväcka
Vetenskapligt: Sitta neumayer
Tyska: Felsenkleiber
Danska: Klippespætmejse
Återkommande: N, H
KlippsparvSvenska: Klippsparv
Vetenskapligt: Emberiza cia
Tyska: Zippammer
Danska: Klippeværling
Återkommande: N, H
KlippsvalaSvenska: Klippsvala
Vetenskapligt: Hirundo rupestris
Tyska: Felsenschwalbe
Danska: Klippesvale
Återkommande: N, h + M
Klykstjärtad stormsvalaSvenska: Klykstjärtad stormsvala
Vetenskapligt: Hydrobates leucorhous
Tyska: Wellenläufer
Danska:
Återkommande: N + M
KnipaSvenska: Knipa
Vetenskapligt: Bucephala clangula
Tyska: Schellente
Danska: Hvinand
Återkommande: N, H + W
KnölsvanSvenska: Knölsvan
Vetenskapligt: Cygnus olor
Tyska: Höckerschwan
Danska: Knopsvane
Återkommande: N, H + W + Int (N, H)
KohägerSvenska: Kohäger
Vetenskapligt: Bubulcus ibis
Tyska: Kuhreiher
Danska: Kohejre
Återkommande: N, H
KoltrastSvenska: Koltrast
Vetenskapligt: Turdus merula
Tyska: Amsel
Danska: Solsort
Återkommande: N, H + M + W
KopparandSvenska: Kopparand
Vetenskapligt: Oxyura leucocephala
Tyska: Weißkopf-Ruderente
Danska: Hvidhovedet Skarveand
Återkommande: N, H + W
KornknarrSvenska: Kornknarr
Vetenskapligt: Crex crex
Tyska: Wachtelkönig
Danska: Engsnarre
Återkommande: N + M
KornsparvSvenska: Kornsparv
Vetenskapligt: Miliaria calandra
Tyska: Grauammer
Danska: Bomlærke
Återkommande: N, H + W
KorpSvenska: Korp
Vetenskapligt: Corvus corax
Tyska: Kolkrabe
Danska: Ravn
Återkommande: N, H
Korsikansk nötväckaSvenska: Korsikansk nötväcka
Vetenskapligt: Sitta whiteheadi
Tyska: Korsenkleiber
Danska: Korsikansk Spætmejse
Återkommande: N, H
korsikansk siskaSvenska: korsikansk siska
Vetenskapligt: Carduelis corsicana
Tyska: Korsenzeisig
Danska: Brunrygget Citronsisken
Återkommande: N, H
KrickaSvenska: Kricka
Vetenskapligt: Anas crecca
Tyska: Krickente
Danska: Krikand
Återkommande: N, H + M + W
Krüpers nötväckaSvenska: Krüpers nötväcka
Vetenskapligt: Sitta krueperi
Tyska: Türkenkleiber
Danska: Krüpers Spætmejse
Återkommande: N, H
Krushuvad pelikanSvenska: Krushuvad pelikan
Vetenskapligt: Pelecanus crispus
Tyska: Krauskopfpelikan
Danska: Krøltoppet Pelikan
Återkommande: N, H + W
KungsfågelSvenska: Kungsfågel
Vetenskapligt: Regulus regulus
Tyska: Wintergoldhähnchen
Danska: Fuglekonge
Återkommande: N, H + W
KungsfiskareSvenska: Kungsfiskare
Vetenskapligt: Alcedo atthis
Tyska: Eisvogel
Danska: Isfugl
Återkommande: N, H + M + W
KungsörnSvenska: Kungsörn
Vetenskapligt: Aquila chrysaetos
Tyska: Steinadler
Danska: Kongeørn
Återkommande: N, H
KustlabbSvenska: Kustlabb
Vetenskapligt: Stercorarius parasiticus
Tyska: Schmarotzerraubmöwe
Danska: Almindelig Kjove
Återkommande: N, h + M
KustpipareSvenska: Kustpipare
Vetenskapligt: Pluvialis squatarola
Tyska: Kiebitzregenpfeifer
Danska: Strandhjejle
Återkommande: M + W
KustsnäppaSvenska: Kustsnäppa
Vetenskapligt: Calidris canutus
Tyska: Knutt
Danska: Islandsk Ryle
Återkommande: M + W
LadusvalaSvenska: Ladusvala
Vetenskapligt: Hirundo rustica
Tyska: Rauchschwalbe
Danska: Landsvale
Återkommande: N + M
LagerduvaSvenska: Lagerduva
Vetenskapligt: Columba junoniae
Tyska: Lorbeertaube
Danska: Hvidhalet Laurbærdue
Återkommande: N, H
LagerlärkaSvenska: Lagerlärka
Vetenskapligt: Galerida theklae
Tyska: Theklalerche
Danska: Theklalærke
Återkommande: N, H
LammgamSvenska: Lammgam
Vetenskapligt: Gypaetus barbatus
Tyska: Bartgeier
Danska: Lammegrib
Återkommande: N, H
Långnäbbad måsSvenska: Långnäbbad mås
Vetenskapligt: Larus genei
Tyska: Dünnschnabelmöwe
Danska: Tyndnæbbet Måge
Återkommande: N, h + M + W
LappmesSvenska: Lappmes
Vetenskapligt: Parus cinctus
Tyska: Lapplandmeise
Danska: Lapmejse
Återkommande: N, H
LappsparvSvenska: Lappsparv
Vetenskapligt: Calcarius lapponicus
Tyska: Spornammer
Danska: Lapværling
Återkommande: N, H + W
LappugglaSvenska: Lappuggla
Vetenskapligt: Strix nebulosa
Tyska: Bartkauz
Danska: Lapugle
Återkommande: N, H
LärkfalkSvenska: Lärkfalk
Vetenskapligt: Falco subbuteo
Tyska: Baumfalke
Danska: Lærkefalk
Återkommande: N + M
LavskrikaSvenska: Lavskrika
Vetenskapligt: Perisoreus infaustus
Tyska: Unglückshäher
Danska: Lavskrige
Återkommande: N, H
LevantliraSvenska: Levantlira
Vetenskapligt: Puffinus yelkouan
Tyska: Mittelmeer-Sturmtaucher
Danska: Middelhavsskråpe
Återkommande: N + M
LjungpipareSvenska: Ljungpipare
Vetenskapligt: Pluvialis apricaria
Tyska: Goldregenpfeifer
Danska: Hjejle
Återkommande: N, H + M + W
LövsångareSvenska: Lövsångare
Vetenskapligt: Phylloscopus trochilus
Tyska: Fitis
Danska: Løvsanger
Återkommande: N + M
LundsångareSvenska: Lundsångare
Vetenskapligt: Phylloscopus trochiloides
Tyska: Grünlaubsänger
Danska: Lundsanger
Återkommande: N
LunnefågelSvenska: Lunnefågel
Vetenskapligt: Fratercula arctica
Tyska: Papageitaucher
Danska: Lunde
Återkommande: N, H + M + W
MacchiasångareSvenska: Macchiasångare
Vetenskapligt: Hippolais opaca
Tyska: Isabellspötter
Danska: Vestlig Bleg Gulbug
Återkommande: N
MadeiraduvaSvenska: Madeiraduva
Vetenskapligt: Columba trocaz
Tyska: Silberhalstaube
Danska: Madeiradue
Återkommande: N, H
MadeirakungsfågelSvenska: Madeirakungsfågel
Vetenskapligt: Regulus madeirensis
Tyska: Madeiragoldhähnchen
Danska: Madeirafuglekonge
Återkommande: N, H
MadeirapetrellSvenska: Madeirapetrell
Vetenskapligt: Pterodroma madeira
Tyska: Madeirasturmvogel
Danska: Madeirapetrel
Återkommande: N, H
MarmorandSvenska: Marmorand
Vetenskapligt: Marmaronetta angustirostris
Tyska: Marmelente
Danska: Marmorand
Återkommande: N, h
MasktörnskataSvenska: Masktörnskata
Vetenskapligt: Lanius nubicus
Tyska: Maskenwürger
Danska: Masketornskade
Återkommande: N + M
MedelhavsstenskvättaSvenska: Medelhavsstenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe hispanica
Tyska: Mittelmeer-Steinschmätzer
Danska: Middelhavsstenpikker
Återkommande: N + M
MellanspettSvenska: Mellanspett
Vetenskapligt: Leiopicus medius
Tyska: Mittelspecht
Danska: Mellemflagspætte
Återkommande: N, H
Mindre flugsnappareSvenska: Mindre flugsnappare
Vetenskapligt: Ficedula parva
Tyska: Zwergschnäpper
Danska: Lille Fluesnapper
Återkommande: N + M
Mindre hackspettSvenska: Mindre hackspett
Vetenskapligt: Dryobates minor
Tyska: Kleinspecht
Danska: Lille Flagspætte
Återkommande: N, H
Mindre korsnäbbSvenska: Mindre korsnäbb
Vetenskapligt: Loxia curvirostra
Tyska: Fichtenkreuzschnabel
Danska: Skotsk Korsnæb
Återkommande: N, H + W
Mindre liraSvenska: Mindre lira
Vetenskapligt: Puffinus puffinus
Tyska: Atlantiksturmtaucher
Danska:
Återkommande: N, H
mindre sångsvanSvenska: mindre sångsvan
Vetenskapligt: Cygnus columbianus
Tyska: Zwergschwan
Danska: Pibesvane
Återkommande: W
Mindre skrikörnSvenska: Mindre skrikörn
Vetenskapligt: Clanga pomarina
Tyska: Schreiadler
Danska: Lille skrigeørn
Återkommande: N + M
Mindre strandpipareSvenska: Mindre strandpipare
Vetenskapligt: Charadrius dubius
Tyska: Flußregenpfeifer
Danska: Lille Præstekrave
Återkommande: N, h + M
Mindre sumphönaSvenska: Mindre sumphöna
Vetenskapligt: Zapornia parva
Tyska: Kleines Sumpfhuhn
Danska: Lille Rørvagtel
Återkommande: N + M
MinervaugglaSvenska: Minervauggla
Vetenskapligt: Athene noctua
Tyska: Steinkauz
Danska: Kirkeugle
Återkommande: N, H + Int (N, H)
monteirostormsvalaSvenska: monteirostormsvala
Vetenskapligt: Hydrobates monteiroi
Tyska: Azorenwellenläufer
Danska:
Återkommande: N, H
MorkullaSvenska: Morkulla
Vetenskapligt: Scolopax rusticola
Tyska: Waldschnepfe
Danska: Skovsneppe
Återkommande: N, H + M + W
MosnäppaSvenska: Mosnäppa
Vetenskapligt: Calidris temminckii
Tyska: Temminckstrandläufer
Danska: Temmincksryle
Återkommande: N, h + M
MurkrypareSvenska: Murkrypare
Vetenskapligt: Tichodroma muraria
Tyska: Mauerläufer
Danska: Murløber
Återkommande: N, H
MyrsnäppaSvenska: Myrsnäppa
Vetenskapligt: Calidris falcinellus
Tyska: Sumpfläufer
Danska: Kærløber
Återkommande: N + M
MyrspovSvenska: Myrspov
Vetenskapligt: Limosa lapponica
Tyska: Pfuhlschnepfe
Danska: Lille Kobbersneppe
Återkommande: N, M + W
NäktergalSvenska: Näktergal
Vetenskapligt: Luscinia luscinia
Tyska: Sprosser
Danska: Nattergal
Återkommande: N + M
NatthägerSvenska: Natthäger
Vetenskapligt: Nycticorax nycticorax
Tyska: Nachtreiher
Danska: Nathejre
Återkommande: N, h + M
NattskärraSvenska: Nattskärra
Vetenskapligt: Caprimulgus europaeus
Tyska: Ziegenmelker
Danska: Natravn
Återkommande: N + M
NordsångareSvenska: Nordsångare
Vetenskapligt: Phylloscopus borealis
Tyska: Wanderlaubsänger
Danska: Nordsanger
Återkommande: N
NötkråkaSvenska: Nötkråka
Vetenskapligt: Nucifraga caryocatactes
Tyska: Tannenhäher
Danska: Nøddekrige
Återkommande: N, H + W
NötskrikaSvenska: Nötskrika
Vetenskapligt: Garrulus glandarius
Tyska: Eichelhäher
Danska: Skovskade
Återkommande: N, H + W
NötväckaSvenska: Nötväcka
Vetenskapligt: Sitta europaea
Tyska: Kleiber
Danska:
Återkommande: N, H
NunnestenskvättaSvenska: Nunnestenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe pleschanka
Tyska: Nonnenschmätzer
Danska: Nonnestenpikker
Återkommande: N + M
OceanlöpareSvenska: Oceanlöpare
Vetenskapligt: Hydrobates castro
Tyska: Madeirawellenläufer
Danska: Madeirastormsvale
Återkommande: N
ÖkenlöpareSvenska: Ökenlöpare
Vetenskapligt: Cursorius cursor
Tyska: Rennvogel
Danska: Ørkenløber
Återkommande: N, H
ÖkenpipareSvenska: Ökenpipare
Vetenskapligt: Charadrius leschenaultii
Tyska: Wüstenregenpfeifer
Danska: Ørkenpræstekrave
Återkommande: M
ÖkentrappSvenska: Ökentrapp
Vetenskapligt: Chlamydotis undulata
Tyska: Kragentrappe
Danska: Kravetrappe
Återkommande: N, H
ÖkentrumpetareSvenska: Ökentrumpetare
Vetenskapligt: Bucanetes githagineus
Tyska: Wüstengimpel
Danska: Ørkendompap
Återkommande: N, H
OlivsångareSvenska: Olivsångare
Vetenskapligt: Hippolais olivetorum
Tyska: Olivenspötter
Danska: Olivensanger
Återkommande: N + M
OrmörnSvenska: Ormörn
Vetenskapligt: Circaetus gallicus
Tyska: Schlangenadler
Danska: Slangeørn
Återkommande: N, h + M
OrmvråkSvenska: Ormvråk
Vetenskapligt: Buteo buteo
Tyska: Mäusebussard
Danska:
Återkommande: N, H
ÖrnvråkSvenska: Örnvråk
Vetenskapligt: Buteo rufinus
Tyska: Adlerbussard
Danska:
Återkommande: N
OrreSvenska: Orre
Vetenskapligt: Lyrurus tetrix
Tyska: Birkhuhn
Danska: Urfugl
Återkommande: N, H
OrtolansparvSvenska: Ortolansparv
Vetenskapligt: Emberiza hortulana
Tyska: Ortolan
Danska: Hortulan
Återkommande: N + M
PalmduvaSvenska: Palmduva
Vetenskapligt: Spilopelia senegalensis
Tyska: Palmtaube
Danska: Senegaldue
Återkommande: N, H + W
PärlugglaSvenska: Pärluggla
Vetenskapligt: Aegolius funereus
Tyska: Raufußkauz
Danska: Perleugle
Återkommande: N, H
PilfinkSvenska: Pilfink
Vetenskapligt: Passer montanus
Tyska: Feldsperling
Danska: Skovspurv
Återkommande: N, H + W
PilgrimsfalkSvenska: Pilgrimsfalk
Vetenskapligt: Falco peregrinus
Tyska: Wanderfalke
Danska: Vandrefalk
Återkommande: N, H + M + W
PolyglottsångareSvenska: Polyglottsångare
Vetenskapligt: Hippolais polyglotta
Tyska: Orpheusspötter
Danska: Spottesanger
Återkommande: N
PraktejderSvenska: Praktejder
Vetenskapligt: Somateria spectabilis
Tyska: Prachteiderente
Danska: Kongeederfugl
Återkommande: W
ProvencesångareSvenska: Provencesångare
Vetenskapligt: Sylvia undata
Tyska: Provencegrasmücke
Danska: Provencesanger
Återkommande: N, H
PrutgåsSvenska: Prutgås
Vetenskapligt: Branta bernicla
Tyska: Ringelgans
Danska: Knortegås
Återkommande: W
PungmesSvenska: Pungmes
Vetenskapligt: Remiz pendulinus
Tyska: Beutelmeise
Danska: Pungmejse
Återkommande: N, H + W
PurpurhägerSvenska: Purpurhäger
Vetenskapligt: Ardea purpurea
Tyska: Purpurreiher
Danska: Purpurhejre
Återkommande: N, h + M
PurpurhönaSvenska: Purpurhöna
Vetenskapligt: Porphyrio porphyrio
Tyska: Purpurhuhn
Danska: Sultanhøne
Återkommande: N, H
RåkaSvenska: Råka
Vetenskapligt: Corvus frugilegus
Tyska: Saatkrähe
Danska: Råge
Återkommande: N, H + W
RallhägerSvenska: Rallhäger
Vetenskapligt: Ardeola ralloides
Tyska: Rallenreiher
Danska: Tophejre
Återkommande: N + M
RapphönaSvenska: Rapphöna
Vetenskapligt: Perdix perdix
Tyska: Rebhuhn
Danska: Agerhøne
Återkommande: N, H
RingduvaSvenska: Ringduva
Vetenskapligt: Columba palumbus
Tyska: Ringeltaube
Danska: Ringdue
Återkommande: N, H + W
RingtrastSvenska: Ringtrast
Vetenskapligt: Turdus torquatus
Tyska: Ringdrossel
Danska: Ringdrossel
Återkommande: N, h + M + W
Röd gladaSvenska: Röd glada
Vetenskapligt: Milvus milvus
Tyska: Rotmilan
Danska: Rød Glente
Återkommande: N, H + W
RödbenaSvenska: Rödbena
Vetenskapligt: Tringa totanus
Tyska: Rotschenkel
Danska: Rødben
Återkommande: N, H + M + W
RödfalkSvenska: Rödfalk
Vetenskapligt: Falco naumanni
Tyska: Rötelfalke
Danska: Lille Tårnfalk
Återkommande: N, h + M
RödhakeSvenska: Rödhake
Vetenskapligt: Erithacus rubecula
Tyska: Rotkehlchen
Danska: Rødhals
Återkommande: N, H + M + W
Rödhalsad gåsSvenska: Rödhalsad gås
Vetenskapligt: Branta ruficollis
Tyska: Rothalsgans
Danska: Rødhalset Gås
Återkommande: W
Rödhalsad nattskärraSvenska: Rödhalsad nattskärra
Vetenskapligt: Caprimulgus ruficollis
Tyska: Rothals-Ziegenmelker
Danska: Rødhalset Natravn
Återkommande: N
RödhönaSvenska: Rödhöna
Vetenskapligt: Alectoris rufa
Tyska: Rothuhn
Danska: Rødhøne
Återkommande: N, H + Int (N, H)
Rödhuvad dykandSvenska: Rödhuvad dykand
Vetenskapligt: Netta rufina
Tyska: Kolbenente
Danska: Rødhovedet And
Återkommande: N, H + W
Rödhuvad törnskataSvenska: Rödhuvad törnskata
Vetenskapligt: Lanius senator
Tyska: Rotkopfwürger
Danska: Rødhovedet Tornskade
Återkommande: N + M
Rödnäbbad trutSvenska: Rödnäbbad trut
Vetenskapligt: Larus audouinii
Tyska: Korallenmöwe
Danska: Audouinsmåge
Återkommande: N, h
RödspovSvenska: Rödspov
Vetenskapligt: Limosa limosa
Tyska: Uferschnepfe
Danska: Stor Kobbersneppe
Återkommande: N, h + M + W
RödstjärtSvenska: Rödstjärt
Vetenskapligt: Phoenicurus phoenicurus
Tyska: Gartenrotschwanz
Danska: Rødstjert
Återkommande: N + M
Rödstrupig piplärkaSvenska: Rödstrupig piplärka
Vetenskapligt: Anthus cervinus
Tyska: Rotkehlpieper
Danska: Rødstrubet Piber
Återkommande: N + M
Rödstrupig sångareSvenska: Rödstrupig sångare
Vetenskapligt: Sylvia cantillans
Tyska: Weißbart-Grasmücke
Danska: Hvidskægget Sanger
Återkommande: N + M
Rödstrupig sångareSvenska: Rödstrupig sångare
Vetenskapligt: Sylvia subalpina
Tyska: Weißbart-Grasmücke
Danska: Hvidskægget Sanger
Återkommande: N + M
Rödvingad vadarsvalaSvenska: Rödvingad vadarsvala
Vetenskapligt: Glareola pratincola
Tyska: Rotflügel-Brachschwalbe
Danska: Rødvinget Braksvale
Återkommande: N + M
RödvingetrastSvenska: Rödvingetrast
Vetenskapligt: Turdus iliacus
Tyska: Rotdrossel
Danska: Vindrossel
Återkommande: N, H + M + W
RördromSvenska: Rördrom
Vetenskapligt: Botaurus stellaris
Tyska: Rohrdommel
Danska: Rørdrum
Återkommande: N, H + M
RörhönaSvenska: Rörhöna
Vetenskapligt: Gallinula chloropus
Tyska: Teichhuhn
Danska: Grønbenet Rørhøne
Återkommande: N, H + M + W
RörsångareSvenska: Rörsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus scirpaceus
Tyska: Teichrohrsänger
Danska: Rørsanger
Återkommande: N + M
RosenfinkSvenska: Rosenfink
Vetenskapligt: Carpodacus erythrinus
Tyska: Karmingimpel
Danska: Karmindompap
Återkommande: N
RosenstareSvenska: Rosenstare
Vetenskapligt: Sturnus roseus
Tyska: Rosenstar
Danska: Rosenstær
Återkommande: N + M
RosentärnaSvenska: Rosentärna
Vetenskapligt: Sterna dougallii
Tyska: Rosenseeschwalbe
Danska: Rosenterne
Återkommande: N + M
RoskarlSvenska: Roskarl
Vetenskapligt: Arenaria interpres
Tyska: Steinwälzer
Danska: Stenvender
Återkommande: N, H + M + W
RostandSvenska: Rostand
Vetenskapligt: Tadorna ferruginea
Tyska: Rostgans
Danska: Rustand
Återkommande: N, h
RostgumpsvalaSvenska: Rostgumpsvala
Vetenskapligt: Hirundo daurica
Tyska: Rötelschwalbe
Danska: Rødrygget Svale
Återkommande: N + M
RostsparvSvenska: Rostsparv
Vetenskapligt: Emberiza caesia
Tyska: Grauortolan
Danska: Rustværling
Återkommande: N + M
SädesärlaSvenska: Sädesärla
Vetenskapligt: Motacilla alba
Tyska: Bachstelze
Danska: Hvid Vipstjert
Återkommande: N, H + M + W
SädgåsSvenska: Sädgås
Vetenskapligt: Anser fabalis
Tyska: Saatgans
Danska: Kortnæbbet Gås
Återkommande: N, H + W
SalskrakeSvenska: Salskrake
Vetenskapligt: Mergellus albellus
Tyska: Zwergsäger
Danska: Lille Skallesluger
Återkommande: N, H + W
SammetshättaSvenska: Sammetshätta
Vetenskapligt: Sylvia melanocephala
Tyska: Samtkopf-Grasmücke
Danska: Sorthovedet Sanger
Återkommande: N, h + W
SandlöpareSvenska: Sandlöpare
Vetenskapligt: Calidris alba
Tyska: Sanderling
Danska: Sandløber
Återkommande: M + W
SandtärnaSvenska: Sandtärna
Vetenskapligt: Gelochelidon nilotica
Tyska: Lachseeschwalbe
Danska: Sandterne
Återkommande: N + M
SånglärkaSvenska: Sånglärka
Vetenskapligt: Alauda arvensis
Tyska: Feldlerche
Danska: Sanglærke
Återkommande: N, H + M + W
SångsvanSvenska: Sångsvan
Vetenskapligt: Cygnus cygnus
Tyska: Singschwan
Danska: Sangsvane
Återkommande: N, H + W
Sardinsk sångareSvenska: Sardinsk sångare
Vetenskapligt: Sylvia sarda
Tyska: Sardengrasmücke
Danska: Sardinsk Sanger
Återkommande: N, H
SävsångareSvenska: Sävsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus schoenobaenus
Tyska: Schilfrohrsänger
Danska: Sivsanger
Återkommande: N + M
SävsparvSvenska: Sävsparv
Vetenskapligt: Emberiza schoeniclus
Tyska: Rohrammer
Danska: Rørspurv
Återkommande: N, H + M + W
SidensvansSvenska: Sidensvans
Vetenskapligt: Bombycilla garrulus
Tyska: Seidenschwanz
Danska: Silkehale
Återkommande: N, H + W
SilkeshägerSvenska: Silkeshäger
Vetenskapligt: Egretta garzetta
Tyska: Seidenreiher
Danska: Silkehejre
Återkommande: N, h + M + W
SillgrisslaSvenska: Sillgrissla
Vetenskapligt: Uria aalge
Tyska: Trottellumme
Danska:
Återkommande: N, H + W
silltrutSvenska: silltrut
Vetenskapligt: Larus fuscus
Tyska: Heringsmöwe
Danska: Sildemåge
Återkommande: N + M
SilvertärnaSvenska: Silvertärna
Vetenskapligt: Sterna paradisaea
Tyska: Küstenseeschwalbe
Danska: Havterne
Återkommande: N + M
SjöorreSvenska: Sjöorre
Vetenskapligt: Melanitta nigra
Tyska: Trauerente
Danska: Sortand
Återkommande: N, H + M + W
SkäggdoppingSvenska: Skäggdopping
Vetenskapligt: Podiceps cristatus
Tyska: Haubentaucher
Danska: Toppet Lappedykker
Återkommande: N, H + M + W
SkäggmesSvenska: Skäggmes
Vetenskapligt: Panurus biarmicus
Tyska: Bartmeise
Danska: Skægmejse
Återkommande: N, H
SkäggtärnaSvenska: Skäggtärna
Vetenskapligt: Chlidonias hybrida
Tyska: Weißbart-Seeschwalbe
Danska: Hvidskægget Terne
Återkommande: N, h + M
SkärfläckaSvenska: Skärfläcka
Vetenskapligt: Recurvirostra avosetta
Tyska: Säbelschnäbler
Danska: Klyde
Återkommande: N, H + M + W
SkärpiplärkaSvenska: Skärpiplärka
Vetenskapligt: Anthus petrosus
Tyska: Strandpieper
Danska: Skærpiber
Återkommande: N, H + W
SkärsnäppaSvenska: Skärsnäppa
Vetenskapligt: Calidris maritima
Tyska: Meerstrandläufer
Danska:
Återkommande: N, H + M + W
SkataSvenska: Skata
Vetenskapligt: Pica pica
Tyska: Elster
Danska: Husskade
Återkommande: N, H
SkatgökSvenska: Skatgök
Vetenskapligt: Clamator glandarius
Tyska: Häherkuckuck
Danska: Skadegøg
Återkommande: N
SkedandSvenska: Skedand
Vetenskapligt: Spatula clypeata
Tyska: Löffelente
Danska: Skeand
Återkommande: N, H + M + W
SkedstorkSvenska: Skedstork
Vetenskapligt: Platalea leucorodia
Tyska: Löffler
Danska: Skestork
Återkommande: N, h + M + W
SkogsduvaSvenska: Skogsduva
Vetenskapligt: Columba oenas
Tyska: Hohltaube
Danska: Huldue
Återkommande: N, H + W
SkogssnäppaSvenska: Skogssnäppa
Vetenskapligt: Tringa ochropus
Tyska: Waldwasserläufer
Danska: Svaleklire
Återkommande: N, H + M + W
Skotsk korsnäbbSvenska: Skotsk korsnäbb
Vetenskapligt: Loxia scotica
Tyska: Schottlandkreuzschnabel
Danska: Skotsk Korsnæb
Återkommande: N, H
SkräntärnaSvenska: Skräntärna
Vetenskapligt: Hydroprogne caspia
Tyska: Raubseeschwalbe
Danska: Rovterne
Återkommande: N + M
SkrattmåsSvenska: Skrattmås
Vetenskapligt: Larus ridibundus
Tyska: Lachmöwe
Danska: Hættemåge
Återkommande: N, H + M + W
SlagfalkSvenska: Slagfalk
Vetenskapligt: Falco biarmicus
Tyska: Lannerfalke
Danska: Lannerfalk
Återkommande: N, H + M
SlagugglaSvenska: Slaguggla
Vetenskapligt: Strix uralensis
Tyska: Habichtskauz
Danska: Slagugle
Återkommande: N, H
SmådoppingSvenska: Smådopping
Vetenskapligt: Tachybaptus ruficollis
Tyska: Zwergtaucher
Danska: Lille Lappedykker
Återkommande: N, H + M + W
Småfläckig sumphönaSvenska: Småfläckig sumphöna
Vetenskapligt: Porzana porzana
Tyska: Tüpfelsumpfhuhn
Danska: Plettet Rørvagtel
Återkommande: N, h + M
Smalnäbbad simsnäppaSvenska: Smalnäbbad simsnäppa
Vetenskapligt: Phalaropus lobatus
Tyska: Odinshühnchen
Danska: Odinshane
Återkommande: N + M
Smalnäbbad spovSvenska: Smalnäbbad spov
Vetenskapligt: Numenius tenuirostris
Tyska: Dünnschnabel-Brachvogel
Danska: Tyndnæbbet Spove
Återkommande: M + W
SmålomSvenska: Smålom
Vetenskapligt: Gavia stellata
Tyska: Sterntaucher
Danska: Rødstrubet Lom
Återkommande: N, H + W
SmåskrakeSvenska: Småskrake
Vetenskapligt: Mergus serrator
Tyska: Mittelsäger
Danska: Toppet Skallesluger
Återkommande: N, H + W
SmåsnäppaSvenska: Småsnäppa
Vetenskapligt: Calidris minuta
Tyska: Zwergstrandläufer
Danska: Dværgryle
Återkommande: M + W
SmåspovSvenska: Småspov
Vetenskapligt: Numenius phaeopus
Tyska: Regenbrachvogel
Danska: Småspove
Återkommande: N, h + M + W
SmåtärnaSvenska: Småtärna
Vetenskapligt: Sternula albifrons
Tyska: Zwergseeschwalbe
Danska: Persisk Dværgterne
Återkommande: N + M
SmåtrappSvenska: Småtrapp
Vetenskapligt: Tetrax tetrax
Tyska: Zwergtrappe
Danska: Dværgtrappe
Återkommande: N, H
SmutsgamSvenska: Smutsgam
Vetenskapligt: Neophron percnopterus
Tyska: Schmutzgeier
Danska: Ådselgrib
Återkommande: N, h + M
SnatterandSvenska: Snatterand
Vetenskapligt: Mareca strepera
Tyska: Schnatterente
Danska: Knarand
Återkommande: N, H + M + W
SnösparvSvenska: Snösparv
Vetenskapligt: Plectrophenax nivalis
Tyska: Schneeammer
Danska: Snespurv
Återkommande: N, H + W
SodasjöpipareSvenska: Sodasjöpipare
Vetenskapligt: Charadrius alexandrinus
Tyska: Seeregenpfeifer
Danska: Sandpræstekrave
Återkommande: N, h + M + W
SommargyllingSvenska: Sommargylling
Vetenskapligt: Oriolus oriolus
Tyska: Pirol
Danska: Pirol
Återkommande: N + M
SothönaSvenska: Sothöna
Vetenskapligt: Fulica atra
Tyska: Bläßhuhn
Danska: Blishøne
Återkommande: N, H + M + W
Spansk kejsarörnSvenska: Spansk kejsarörn
Vetenskapligt: Aquila adalberti
Tyska: Spanischer Kaiseradler
Danska: Spansk Kejserørn
Återkommande: N, H
Spansk sparvSvenska: Spansk sparv
Vetenskapligt: Passer hispaniolensis
Tyska: Weidensperling
Danska: Spansk Spurv
Återkommande: N, H
SparvhökSvenska: Sparvhök
Vetenskapligt: Accipiter nisus
Tyska: Sperber
Danska: Spurvehøg
Återkommande: N, H
SparvugglaSvenska: Sparvuggla
Vetenskapligt: Glaucidium passerinum
Tyska: Sperlingskauz
Danska: Spurveugle
Återkommande: N, H
SpetsbergsgåsSvenska: Spetsbergsgås
Vetenskapligt: Anser brachyrhynchus
Tyska: Kurzschnabelgans
Danska: Kortnæbbet Gås
Återkommande: W
Spetsstjärtad petrellSvenska: Spetsstjärtad petrell
Vetenskapligt: Bulweria bulwerii
Tyska: Bulwer-Sturmvogel
Danska: Spidshalet Petrel
Återkommande: N, H
SpillkråkaSvenska: Spillkråka
Vetenskapligt: Dryocopus martius
Tyska: Schwarzspecht
Danska: Sortspætte
Återkommande: N, H
SporrvipaSvenska: Sporrvipa
Vetenskapligt: Vanellus spinosus
Tyska: Spornkiebitz
Danska: Sporevibe
Återkommande: N, h
SpovsnäppaSvenska: Spovsnäppa
Vetenskapligt: Calidris ferruginea
Tyska: Sichelstrandläufer
Danska: Krumnæbbet Ryle
Återkommande: M + W
SpringhönaSvenska: Springhöna
Vetenskapligt: Turnix sylvaticus
Tyska: Laufhühnchen
Danska: Løbehøne
Återkommande: Ex
StäpphökSvenska: Stäpphök
Vetenskapligt: Circus macrourus
Tyska: Steppenweihe
Danska: Steppehøg
Återkommande: M (N)
StäppsångareSvenska: Stäppsångare
Vetenskapligt: Hippolais caligata
Tyska: Buschspötter
Danska: Lille gulbug
Återkommande: N + M
StareSvenska: Stare
Vetenskapligt: Sturnus vulgaris
Tyska: Star
Danska: Stær
Återkommande: N, H + M + W
SteglitsSvenska: Steglits
Vetenskapligt: Carduelis carduelis
Tyska: Stieglitz
Danska: Stillits
Återkommande: N, H + M + W
StenfalkSvenska: Stenfalk
Vetenskapligt: Falco columbarius
Tyska: Merlin
Danska: Dværgfalk
Återkommande: N, H + M + W
StenhönaSvenska: Stenhöna
Vetenskapligt: Alectoris graeca
Tyska: Steinhuhn
Danska: Stenhøne
Återkommande: N, H
StenknäckSvenska: Stenknäck
Vetenskapligt: Coccothraustes coccothraustes
Tyska: Kernbeißer
Danska: Kernebider
Återkommande: N, H + W
StenskvättaSvenska: Stenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe oenanthe
Tyska: Steinschmätzer
Danska: Stenpikker
Återkommande: N + M
StensparvSvenska: Stensparv
Vetenskapligt: Petronia petronia
Tyska: Steinsperling
Danska: Stenspurv
Återkommande: N, H
StentrastSvenska: Stentrast
Vetenskapligt: Monticola saxatilis
Tyska: Steinrötel
Danska: Stendrossel
Återkommande: N + M
StjärtandSvenska: Stjärtand
Vetenskapligt: Anas acuta
Tyska: Spießente
Danska: Spidsand
Återkommande: N, H + M + W
StjärtmesSvenska: Stjärtmes
Vetenskapligt: Aegithalos caudatus
Tyska: Schwanzmeise
Danska: Halemejse
Återkommande: N, H + W
StorlabbSvenska: Storlabb
Vetenskapligt: Catharacta skua
Tyska: Skua
Danska: Storkjove
Återkommande: N, H + M +W
StorlomSvenska: Storlom
Vetenskapligt: Gavia arctica
Tyska: Prachttaucher
Danska: Sortstrubet Lom
Återkommande: N, H + W
StormfågelSvenska: Stormfågel
Vetenskapligt: Fulmarus glacialis
Tyska: Eissturmvogel
Danska: Mallemuk
Återkommande: N, H + M + W
StormsvalaSvenska: Stormsvala
Vetenskapligt: Hydrobates pelagicus
Tyska: Sturmschwalbe
Danska: Lille Stormsvale
Återkommande: N + M
Större flamingoSvenska: Större flamingo
Vetenskapligt: Phoenicopterus roseus
Tyska: Rosaflamingo
Danska: Stor Flamingo
Återkommande: N, H
Större hackspettSvenska: Större hackspett
Vetenskapligt: Dendrocopos major
Tyska: Buntspecht
Danska: Stor Flagspætte
Återkommande: N, H + W
Större korsnäbbSvenska: Större korsnäbb
Vetenskapligt: Loxia pytyopsittacus
Tyska: Kiefernkreuzschnabel
Danska: Stor Korsnæb
Återkommande: N, H + W
Större liraSvenska: Större lira
Vetenskapligt: Ardenna gravis
Tyska: Großer Sturmtaucher
Danska: Storskråpe
Återkommande: M
Större piplärkaSvenska: Större piplärka
Vetenskapligt: Anthus richardi
Tyska: Spornpieper
Danska:
Återkommande: M + W
Större skrikörnSvenska: Större skrikörn
Vetenskapligt: Clanga clanga
Tyska: Schelladler
Danska: Stor Skrigeørn
Återkommande: N, h + W
Större strandpipareSvenska: Större strandpipare
Vetenskapligt: Charadrius hiaticula
Tyska: Sandregenpfeifer
Danska: Stor Præstekrave
Återkommande: N, H + M + W
StorskarvSvenska: Storskarv
Vetenskapligt: Phalacrocorax carbo
Tyska: Kormoran
Danska: Skarv
Återkommande: N, H + M + W
StorskrakeSvenska: Storskrake
Vetenskapligt: Mergus merganser
Tyska: Gänsesäger
Danska: Stor Skallesluger
Återkommande: N, H + W
StorspovSvenska: Storspov
Vetenskapligt: Numenius arquata
Tyska: Großer Brachvogel
Danska: Storspove
Återkommande: N, H + M + W
StortrappSvenska: Stortrapp
Vetenskapligt: Otis tarda
Tyska: Großtrappe
Danska: Stortrappe
Återkommande: N, H
StrandskataSvenska: Strandskata
Vetenskapligt: Haematopus ostralegus
Tyska: Austernfischer
Danska: Afrikansk Strandskade
Återkommande: N, H + M + W
StrömstareSvenska: Strömstare
Vetenskapligt: Cinclus cinclus
Tyska: Wasseramsel
Danska: Vandstær
Återkommande: N, H
StubbstjärtseglareSvenska: Stubbstjärtseglare
Vetenskapligt: Apus affinis
Tyska: Haussegler
Danska: Lille Sejler
Återkommande: N
StyltlöpareSvenska: Styltlöpare
Vetenskapligt: Himantopus himantopus
Tyska: Stelzenläufer
Danska: Sort Stylteløber
Återkommande: N, h + M
Svart frankolinSvenska: Svart frankolin
Vetenskapligt: Francolinus francolinus
Tyska: Halsbandfrankolin
Danska: Sort Frankolin
Återkommande: N, H
Svart rödstjärtSvenska: Svart rödstjärt
Vetenskapligt: Phoenicurus ochruros
Tyska: Hausrotschwanz
Danska: Husrødstjert
Återkommande: N, H + M + W
Svart stenskvättaSvenska: Svart stenskvätta
Vetenskapligt: Oenanthe leucura
Tyska: Trauersteinschmätzer
Danska: Sørgestenpikker
Återkommande: N, H
Svart storkSvenska: Svart stork
Vetenskapligt: Ciconia nigra
Tyska: Schwarzstorch
Danska: Sort Stork
Återkommande: N, h + M
SvärtaSvenska: Svärta
Vetenskapligt: Melanitta fusca
Tyska: Samtente
Danska: Fløjlsand
Återkommande: N, H + W
svartbukig flyghönaSvenska: svartbukig flyghöna
Vetenskapligt: Pterocles orientalis
Tyska: Sandflughuhn
Danska: Sortbuget Sandhøne
Återkommande: N, H
Svarthakad buskskvättaSvenska: Svarthakad buskskvätta
Vetenskapligt: Saxicola torquatus
Tyska: Schwarzkehlchen
Danska: Sortstrubet Bynkefugl
Återkommande: N, H + M + W
Svarthakad sångareSvenska: Svarthakad sångare
Vetenskapligt: Sylvia rueppelli
Tyska: Maskengrasmücke
Danska: Sortstrubet Sanger
Återkommande: N
SvarthakedoppingSvenska: Svarthakedopping
Vetenskapligt: Podiceps auritus
Tyska: Ohrentaucher
Danska: Nordisk Lappedykker
Återkommande: N, H + M + W
Svarthalsad doppingSvenska: Svarthalsad dopping
Vetenskapligt: Podiceps nigricollis
Tyska: Schwarzhalstaucher
Danska: Sorthalset Lappedykker
Återkommande: N, H + M + W
SvarthättaSvenska: Svarthätta
Vetenskapligt: Sylvia atricapilla
Tyska: Mönchsgrasmücke
Danska: Munk
Återkommande: N, H + M + W
Svarthuvad måsSvenska: Svarthuvad mås
Vetenskapligt: Larus melanocephalus
Tyska: Schwarzkopfmöwe
Danska: Sorthovedet Måge
Återkommande: N, H + M + W
Svarthuvad sparvSvenska: Svarthuvad sparv
Vetenskapligt: Emberiza melanocephala
Tyska: Kappenammer
Danska: Hætteværling
Återkommande: N + M
Svarthuvad trutSvenska: Svarthuvad trut
Vetenskapligt: Larus ichthyaetus
Tyska: Fischmöwe
Danska: Stor Sorthovedet Måge
Återkommande: M
SvartkråkaSvenska: Svartkråka
Vetenskapligt: Corvus corone
Tyska: Aaskrähe
Danska: Krage
Återkommande: N, H
SvartmesSvenska: Svartmes
Vetenskapligt: Parus ater
Tyska: Tannenmeise
Danska: Sortmejse
Återkommande: N, H + W
Svartnäbbad islomSvenska: Svartnäbbad islom
Vetenskapligt: Gavia immer
Tyska: Eistaucher
Danska: Islom
Återkommande: (N) + M + W
Svartpannad törnskataSvenska: Svartpannad törnskata
Vetenskapligt: Lanius minor
Tyska: Schwarzstirnwürger
Danska: Rosenbrystet Tornskade
Återkommande: N + M
SvartsnäppaSvenska: Svartsnäppa
Vetenskapligt: Tringa erythropus
Tyska: Dunkler Wasserläufer
Danska: Sortklire
Återkommande: N, h + M + W
SvartstareSvenska: Svartstare
Vetenskapligt: Sturnus unicolor
Tyska: Einfarbstar
Danska: Ensfarvet Stær
Återkommande: N, H
SvarttärnaSvenska: Svarttärna
Vetenskapligt: Chlidonias niger
Tyska: Trauerseeschwalbe
Danska: Sortterne
Återkommande: N + M
Svartvingad gladaSvenska: Svartvingad glada
Vetenskapligt: Elanus caeruleus
Tyska: Gleitaar
Danska: Blå Glente
Återkommande: N, H
Svartvingad vadarsvalaSvenska: Svartvingad vadarsvala
Vetenskapligt: Glareola nordmanni
Tyska: Schwarzflügel-Brachschwalbe
Danska: Sortvinget Braksvale
Återkommande: (N)
Svartvit flugsnappareSvenska: Svartvit flugsnappare
Vetenskapligt: Ficedula hypoleuca
Tyska: Trauerschnäpper
Danska: Broget Fluesnapper
Återkommande: N + M
SydnäktergalSvenska: Sydnäktergal
Vetenskapligt: Luscinia megarhynchos
Tyska: Nachtigall
Danska: Sydlig Nattergal
Återkommande: N + M
TaigasångareSvenska: Taigasångare
Vetenskapligt: Phylloscopus inornatus
Tyska: Gelbbrauen-Laubsänger
Danska: Hvidbrynet Løvsanger
Återkommande: M
TalgoxeSvenska: Talgoxe
Vetenskapligt: Parus major
Tyska: Kohlmeise
Danska:
Återkommande: N, H + W
TallbitSvenska: Tallbit
Vetenskapligt: Pinicola enucleator
Tyska: Hakengimpel
Danska: Krognæb
Återkommande: N, H + W
TallsparvSvenska: Tallsparv
Vetenskapligt: Emberiza leucocephalos
Tyska: Fichtenammer
Danska: Hvidkindet Værling
Återkommande: W
TalltitaSvenska: Talltita
Vetenskapligt: Parus montanus
Tyska: Weidenmeise
Danska: Fyrremejse
Återkommande: N, H
TaltrastSvenska: Taltrast
Vetenskapligt: Turdus philomelos
Tyska: Singdrossel
Danska: Sangdrossel
Återkommande: N, H + M + W
TamarisksparvSvenska: Tamarisksparv
Vetenskapligt: Passer moabiticus
Tyska: Moabsperling
Danska: Dødehavsspurv
Återkommande: Nex, M
TärnmåsSvenska: Tärnmås
Vetenskapligt: Xema sabini
Tyska: Schwalbenmöwe
Danska: Sabinemåge
Återkommande: M
TatarfalkSvenska: Tatarfalk
Vetenskapligt: Falco cherrug
Tyska: Würgfalke
Danska: Slagfalk
Återkommande: N, H + W
TereksnäppaSvenska: Tereksnäppa
Vetenskapligt: Xenus cinereus
Tyska: Terekwasserläufer
Danska: Terekklire
Återkommande: N + M
Tibetansk snöfinkSvenska: Tibetansk snöfink
Vetenskapligt: Montifringilla nivalis
Tyska: Adams-Schneesperling
Danska: Himalayasnefinke
Återkommande: N, H
TjäderSvenska: Tjäder
Vetenskapligt: Tetrao urogallus
Tyska: Auerhuhn
Danska: Tjur
Återkommande: N, H + Int (N, H)
TjockfotSvenska: Tjockfot
Vetenskapligt: Burhinus oedicnemus
Tyska: Triel
Danska: Triel
Återkommande: N, H
TobisgrisslaSvenska: Tobisgrissla
Vetenskapligt: Cepphus grylle
Tyska: Gryllteiste
Danska:
Återkommande: N, H + W
TofslärkaSvenska: Tofslärka
Vetenskapligt: Galerida cristata
Tyska: Haubenlerche
Danska: Toplærke
Återkommande: N, H
TofsmesSvenska: Tofsmes
Vetenskapligt: Parus cristatus
Tyska: Haubenmeise
Danska: Topmejse
Återkommande: N, H
TofsvipaSvenska: Tofsvipa
Vetenskapligt: Vanellus vanellus
Tyska: Kiebitz
Danska: Vibe
Återkommande: N, H + M + W
ToppskarvSvenska: Toppskarv
Vetenskapligt: Phalacrocorax aristotelis
Tyska: Krähenscharbe
Danska: Topskarv
Återkommande: N, H
TordmuleSvenska: Tordmule
Vetenskapligt: Alca torda
Tyska: Tordalk
Danska: Alk
Återkommande: N, H + M + W
TornfalkSvenska: Tornfalk
Vetenskapligt: Falco tinnunculus
Tyska: Turmfalke
Danska: Tårnfalk
Återkommande: N, H
TörnsångareSvenska: Törnsångare
Vetenskapligt: Sylvia communis
Tyska: Dorngrasmücke
Danska: Tornsanger
Återkommande: N + M
TornseglareSvenska: Tornseglare
Vetenskapligt: Apus apus
Tyska: Mauersegler
Danska:
Återkommande: N + M
TörnskataSvenska: Törnskata
Vetenskapligt: Lanius collurio
Tyska: Neuntöter
Danska: Rødrygget Tornskade
Återkommande: N + M
TornugglaSvenska: Tornuggla
Vetenskapligt: Tyto alba
Tyska: Schleiereule
Danska: Slørugle
Återkommande: N, H + W
TrädgårdssångareSvenska: Trädgårdssångare
Vetenskapligt: Sylvia borin
Tyska: Gartengrasmücke
Danska: Havesanger
Återkommande: N + M
TrädgårdssångareSvenska: Trädgårdssångare
Vetenskapligt: Sylvia hortensis
Tyska: Gartengrasmücke
Danska: Havesanger
Återkommande: N + M
TrädgårdsträdkrypareSvenska: Trädgårdsträdkrypare
Vetenskapligt: Certhia brachydactyla
Tyska: Gartenbaumläufer
Danska: Korttået Træløber
Återkommande: N, H
TrädkrypareSvenska: Trädkrypare
Vetenskapligt: Certhia familiaris
Tyska: Waldbaumläufer
Danska: Træløber
Återkommande: N, H
TrädlärkaSvenska: Trädlärka
Vetenskapligt: Lullula arborea
Tyska: Heidelerche
Danska: Hedelærke
Återkommande: N, H + W
TrädnäktergalSvenska: Trädnäktergal
Vetenskapligt: Erythropygia galactotes
Tyska: Heckensänger
Danska: Trænattergal
Återkommande: N
TrädpiplärkaSvenska: Trädpiplärka
Vetenskapligt: Anthus trivialis
Tyska: Baumpieper
Danska: Skovpiber
Återkommande: N + M
TranaSvenska: Trana
Vetenskapligt: Grus grus
Tyska: Kranich
Danska: Trane
Återkommande: N, H + M + W
TrastsångareSvenska: Trastsångare
Vetenskapligt: Acrocephalus arundinaceus
Tyska: Drosselrohrsänger
Danska: Drosselrørsanger
Återkommande: N + M
Tretåig hackspettSvenska: Tretåig hackspett
Vetenskapligt: Picoides tridactylus
Tyska: Dreizehenspecht
Danska: Tretået Flagspætte
Återkommande: N, H
Tretåig måsSvenska: Tretåig mås
Vetenskapligt: Rissa tridactyla
Tyska: Dreizehenmöwe
Danska: Ride
Återkommande: N, H + M + W
TurkduvaSvenska: Turkduva
Vetenskapligt: Streptopelia decaocto
Tyska: Türkentaube
Danska: Tyrkerdue
Återkommande: N, H + W
TurturduvaSvenska: Turturduva
Vetenskapligt: Streptopelia turtur
Tyska: Turteltaube
Danska: Turteldue
Återkommande: N + M
VaktelSvenska: Vaktel
Vetenskapligt: Coturnix coturnix
Tyska: Wachtel
Danska: Vagtel
Återkommande: N, h + M
VarfågelSvenska: Varfågel
Vetenskapligt: Lanius excubitor
Tyska: Raubwürger
Danska: Stor Tornskade
Återkommande: N, H + W
VassångareSvenska: Vassångare
Vetenskapligt: Locustella luscinioides
Tyska: Rohrschwirl
Danska: Savisanger
Återkommande: N + M
VattenpiplärkaSvenska: Vattenpiplärka
Vetenskapligt: Anthus spinoletta
Tyska: Bergpieper
Danska: Skærpiber
Återkommande: N, H + W
VattenrallSvenska: Vattenrall
Vetenskapligt: Rallus aquaticus
Tyska: Wasserralle
Danska: Vandrikse
Återkommande: N, H + M + W
VattensångareSvenska: Vattensångare
Vetenskapligt: Acrocephalus paludicola
Tyska: Seggenrohrsänger
Danska: Vandsanger
Återkommande: N + M
VidesparvSvenska: Videsparv
Vetenskapligt: Emberiza rustica
Tyska: Waldammer
Danska: Pileværling
Återkommande: N + M
ViggSvenska: Vigg
Vetenskapligt: Aythya fuligula
Tyska: Reiherente
Danska: Troldand
Återkommande: N, H + M + W
VinterhämplingSvenska: Vinterhämpling
Vetenskapligt: Carduelis flavirostris
Tyska: Berghänfling
Danska: Bjergirisk
Återkommande: N, H + W
Vit pelikanSvenska: Vit pelikan
Vetenskapligt: Pelecanus onocrotalus
Tyska: Rosapelikan
Danska: Hvid Pelikan
Återkommande: N + M
Vit storkSvenska: Vit stork
Vetenskapligt: Ciconia ciconia
Tyska: Weißstorch
Danska: Hvid Stork
Återkommande: N, h + M
vitbukig flyghönaSvenska: vitbukig flyghöna
Vetenskapligt: Pterocles alchata
Tyska: Spießflughuhn
Danska: Spidshalet Sandhøne
Återkommande: N, H
vitgumpseglareSvenska: vitgumpseglare
Vetenskapligt: Apus caffer
Tyska: Kaffernsegler
Danska: Kaffersejler
Återkommande: N
Vitkindad gåsSvenska: Vitkindad gås
Vetenskapligt: Branta leucopsis
Tyska: Weißwangengans
Danska: Bramgås
Återkommande: N, H + W
Vitnäbbad islomSvenska: Vitnäbbad islom
Vetenskapligt: Gavia adamsii
Tyska: Gelbschnabeltaucher
Danska: Hvidnæbbet Lom
Återkommande: W
Vitögd dykandSvenska: Vitögd dykand
Vetenskapligt: Aythya nyroca
Tyska: Moorente
Danska: Hvidøjet And
Återkommande: N, H + M + W
vitryggig hackspettSvenska: vitryggig hackspett
Vetenskapligt: Dendrocopos leucotos
Tyska: Weißrückenspecht
Danska: Hvidrygget Flagspætte
Återkommande: N, H
VittrutSvenska: Vittrut
Vetenskapligt: Larus hyperboreus
Tyska: Eismöwe
Danska: Gråmåge
Återkommande: W
Vitvingad tärnaSvenska: Vitvingad tärna
Vetenskapligt: Chlidonias leucopterus
Tyska: Weißflügel-Seeschwalbe
Danska: Hvidvinget Terne
Återkommande: N + M
Vitvingad trutSvenska: Vitvingad trut
Vetenskapligt: Larus glaucoides
Tyska: Polarmöwe
Danska: Hvidvinget Måge
Återkommande: W